fbpx

Isolering av gammalt golv

Frågeställare: Arholma
Vad ska man använda för typ av golvisolering i ett gammalt timmerhus?

Svar:
En princip är att använda material med samma tekniska egenskaper som de ursprungliga. På det viset får man ett känt åldrande och undviker obehagliga överaskningar. I ett äldre hus, med andra ord, hygroskopiska material som celloslusafiber, lin, torv etc. Tänk på att kalla golv ofta kommer från golvdrag och otätheter i konstruktionen som i sin tur beror på att bjälklagsfyllningen har satt sig och släpper fram kall luft från otätheter i fasaderna. Ofta räcker det att täta med lindrev eller vindpapp och eventuellt fylla på isoleringsmaterial i blindbotten.

keyboard_arrow_up