fbpx

Isolering av enstensteglad yttervägg

Frågeställare: Johan
Har precis köpt en gård i Skåne. Boningshuset är byggt på 1890-talet och ytterväggarna är endast enstensteglade. Det har inte bott någon i huset sen 1979, och det har aldrig gjorts några större renoveringar. Allt är original.
Vi kommer primärt att använda huset under somrarna, men kommer att installera någon form av värmesystem så att vi kan vara där under helger på vinterhalvåret. Vi har nu hört att vi lär få problem med immiga (englas)rutor och fukt när vi värmer upp huset vintertid, då ytterväggarna endast är enkelteglade. Hur ska man bäst isolera väggarna?

Svar:
Principen är att använda material med samma tekniska egenskaper som orginalmaterialet för att det inte skall bli fukt- och mögelproblem. Och i detta fall innebär det bland annat hygroskopiska material som cellolusafiber, lin osv.
Om huset är orginal bör du dock tänka till lite extra innan du gör en tilläggsisolering. Det finns både tekniska och antikvariska fallgropar. Ta kontakt med ditt länsombud (om du är medlem i Föreningen) som kan besiktiga och ge ett åtgärdsförslag, alternativt hänvisa till annan kunnig person. Om väggarna i bostadsdelen tex är utförda med skiftesverk och lerslammning eller obränt lertegel, vilket är standardkonstruktionerna från den här perioden, är förutsättningarna annorlunda och kondens kommer tex inte att förekomma. Bland annat därför är det bra att göra en liten ”förundersökning” innan du kastar dig över verktygslådan.

keyboard_arrow_up