fbpx

Isolera hela vinden, grunden och innerväggar med hus-/väggmossa?

Vi har ett fritidshus vid en sjö i Västernorrland. Huset är ett trähus, stomme av trä, träpanel, samt plåttak (inget timmerhus!), byggt år 1964. Vi ska isolera vind, grund samt väggar för att göra det vinterbonat. Huset skall vara kallställt under vintern, varför vi vill ha diffusionsöppen isolering.

Vi äger skog, och därför tänkte vi att kanske det skulle gå att isolera med mossa. Tanken kom upp då vi vet att man lägger mossa mellan timmerstockar i timmerhus som isolering. Vi hade tänkt isolera hela vindsutrymmet, väggen samt grunden med vanlig husmossa ((Hylocomium splendens) eller väggmossa ( Pleurozium schreberi). Är det någon som vet om det går överhuvudtaget? Hur tjockt lager behövs för vinterboning på vind, grund och i väggar? Vad kan lambda-värdet vara för mossa?

Svar:

Jag tycker att detta är en lysande idé! Torr mossa har ett lambdavärde på 0,05, vilket kan jämföras med mineralull som har 0,037. I ett fritidshus lägger man ofta ca 200 mm isolering på taket om man använder träfiber. Med mossa behöver ni lägga 60-70 mm extra för att uppnå samma isoleringsvärde, men ju mer desto bättre.
Innan ni lägger ut (torr) mossa kan ni antingen lägga ut en vindduk/förhydningspapp för att i mesta möjliga mån hindra luftflöden från bostaden genom taket. Alternativt kan ni lägga ut en lerblandning för att vindtäta istället. Leran är lättare att få tätt med. Betydelsen av vindtätning ökar i förhållande till hur mycket isolering ni lägger samt hur mycket ni kommer värma upp huset vintertid.

När det kommer till väggarna är det nog lite svårare att få till ett jämt isoleringslager med mossa. Det bästa vore att utforma konstruktionen så att det är lätt att fylla på i efterhand om mossan sjunker ihop.

I grunden kan mossa funka om huset har en mullbänk. Det normala är att man använder torv, sand och mossa blandat med jord och ibland kolstybb. Man brukar hitta lite allt möjligt. Jag skulle nog ändå föredra att fylla med något icke-organiskt, dränerande, kapillärbrytande och isolerande material. Exempelvis skumglas, Perlite eller leca-kulor.
Viktigt att ha en vindtät grundmur till en mullbänk. Gärna slammad med lera på insidan och omsorgsfullt fogad.
Har ni en trossbotten funkar mossa bra som isoleringsmaterial ihop med vindduk eller lera som på vinden.
Var noga med att använda diffusionsöppna material och ytbehandlingar.
keyboard_arrow_up