fbpx

Isolera en vind på ett hus byggt 1928

Vi har precis köpt ett hus från 1928 . Huset har till vår lycka inte genomgått allt för stor nymodernisering. Nu ska vi anpassa huset och restaurera, inte renovera. Vi är en stor familj och kommer att behöva vinden som bostadsyta. Vi är väldigt osäkra på hur vi ska gå tillväga. Vi har försökt leta information på internet och byggnadsvårds forum. Men vi är fortfarande väldigt osäkra på hur vi ska gå tillväga. Kom över er artikel om ”vindisolering och vindsinredning – lyckade projekt eller osynliga skador” samt har vi har även pratat med olika byggare/snickare men vi upplever att många inte har erfarenhet av äldre hus och gärna vill applicera modern byggnadsteknik som gör oss väldigt osäkra. Nu behöver vi vägledning i val av teknik och material.

Svar:

Artikeln Vindsinredning och vindsisloering – lyckade projekt eller osynliga skador ger en principiell vägledning för hur man från byggnadsvårdssynpunkt bör tänka kring sitt vindsprojekt och som ger en långsiktigt hållbar konstruktion. I varje enskilt fall kan förutsättningarna variera ganska mycket även om er vind av bilderna att döma ser ganska okomplicerad ut. Om man behöver mer detaljerade anvisningar för sitt projekt är det klokt att köpa några konsulttimmar på plats av en erfaren byggnadsvårdare som har jobbat med vindsinredningar i äldre hus. Länsombud har ofta bra koll på vem man kan vända sig till i det egna länet. Med det som underlag kan man sedan ta kontakt med byggare. Tänk på att kolla referenser och även skriva avtal, det är  inte ovanligt att den byggnadsvårdsintresserade husägaren ber om en lösning som den modernt skolade byggaren inte behärskar. Det blir sällan bra, byggaren måste kunna lämna garantier för det utförda arbetet.

Tänk på att undvika material som inte samverkar med den befintliga konstruktionen som plast och mineralull. Använd istället hygroskopiska material som cellulosa, antingen som lösfyllnad eller i skivor, lin eller liknande. Bland de välsorterade av de byggnadsvårdsbutiker vi samarbetar med kan man få tag på rätt material för isolering, vindskydd, ångbroms och så vidare. Ofta kan de också ge vägledning.

keyboard_arrow_up