fbpx

Imma på fönstret – vad gör jag?

Att se skiftningarna i ett munblåst fönsterglas är en skönhetsupplevelse som blir alltmer sällsynt i takt med att äldre fönster byts ut mot högisolerande planglas. Stephan Fickler har tagit en noggrannare titt på hur sådana tillverkas och berättar här om det munblåsta glaset.

Ett fungerande fönster med kopplade eller lösa innerbågar ska vara vindtätt mellan innerbåge och karm och ventilerat mellan ytter- och innerbåge så att uteluften kan
cirkulera mellan bågarna. Den vanligaste kondensbildningen är imma på det yttre glasets insida. Orsaken är oftast att tjocka färglager gjort att ventilationsspalten mellan bågarna och/eller mellan ytterbåge och karm har blivit för smal, vilket förhindrar luftcirkulation. Då bildas kondens på den kalla ytan, dvs det yttre glasets insida. Imman förekommer normalt bara under den kalla årstiden när temperaturskillnaden mellan ute och inne är störst. Ett tillfälligt husmorsknep är att klämma in tändstickor mellan bågarna tills man har möjlighet att ta ned dem för hyvling. Vid ommålning ska man inte måla ytorna mellan fönsterbågarna och bågarnas överkanter. Åtgärda genom att slipa bort tjocka färglager mellan bågarna och vid behov hyvla ytterbågens kanter mot karmen. För ommålning av fönster rekommenderas generellt linoljefärg som kan strykas mycket tunt. Imma på innerbågens insida förekommer främst i mindre sovrum på vintern och hänger ihop med husets ventilation. Den varma och fuktiga utandningsluften vädras inte ut och kondenserar mot den relativt kallare fönsterytan. Imma uppstår därför lättare på fönster under vilka det inte sitter en radiator. Åtgärda genom att öka ventilationen, reglera frånluftsventiler i badrum och/eller ventiler vid skorstenen.

Imma mellan rutorna är ett vanligt fenomen när det blivit kallare ute.

Stephan Fickler

Byggnadsantikvarie och verksamhetsledare för Byggnadsvårdsföreningen.

stephan.fickler@byggnadsvard.se

keyboard_arrow_up