fbpx

Hur kan jag isolerar jag ett timmerhus på utsidan som är lerklinat på insidan?

Jag har ett timmerhus, opanelat. Huset är flyttat på 1940-talet men det kan vara så gammalt som början på 1700-talet, i alla fall delar av det. Vi renoverade 2012 för att ha huset som fritidshus, men nu bor jag här och förutsättningarna blir då lite annorlunda. Vi lerklinade huset på insidan och målade med äggoljetempera. Den delen av huset som innehåller kök, på bottenvåningen, och sovrum, på ovanvåningen, var tidigare ett vidbyggt uthus. timringen här är inte lika fin som i övriga huset. Den delen vätter också mot sjön och väster. När det blåser på ordentligt så blir det väldigt kallt inne.
Jag vill isolera denna del av huset. Jag antar att jag behöver någon form av isolering, vindstopper och panel. Har fått förslag på sk västkustskivor. Fungerar det? Det är ju viktigt för timret, lerkliningen och färgen att fukt fortfarande kan passera i väggen. Vad har ni för förslag?

Svar:

Vindisolering är en av de mest verkningsfulla isoleringarna eftersom all luft innanför vindskyddet inte kyls av genom konvektion, det vill säga luftrörelser. En lämplig åtgärd är att häfta fast vindpapp eller vindtät duk på de utsatta fasaderna och över knutarna och sätta på en panel och knutlådor över knutkedjorna. Detta var en vanlig metod sen 1800-talet och förändrar inte byggnadens karaktär mer än nödvändigt.  Mötet mellan timmerstomme och grund vindtätas lämpligen med lerbruk.

Västkustskivan består av mineralull och är mindre lämplig för den här typen av hus och kräver täthet inifrån samt luftspalt på utsidan vilket ger huset ett klumpigt utseende.

Meny