Hur vårda ett omålat timmerhus?

Jag har ett timmerhus ev. från 1700-talet. Det är ingen panel på huset och timret är fint och torrt och en del knutar börjar bli dåliga. Jag har även ett härbre som kan vara ännu äldre och där är delar av ändarna borta. Behöver jag göra något för att bevara och sköta trät? Huset kan ha varit tjärat någon gång då det är ganska svart och med inslag av brun tjärfärg. Ska jag tjära igen? Hela huset eller räcker det att göra något för ändträt?

Svar:

Träet i ändträet bryts ned till stor del av solens uv-strålning. Slamfärg är ett bra skydd eftersom det skuggar träet och bromsar nedbrytningen på ett skonsamt sätt. Ibland kan man se äldre timmerbyggnader med röda knutändar. Sannolikt beror det på att just ändträet erbjöd bäst fäste för färgen och var det som sist vittrade bort. Senare har man ibland med god effekt målat på just knutändarna, kanske inte helt historiskt korrekt men det har ändå blivit lite av en tradition. Tjära har en bättre impregnerande effekt och båda metoderna behöver naturligtvis underhållas. Om huset tidigare har tjärats är den senare metoden att föredra eftersom tjäran har egenskapen att blöda igenom utanpåliggande färgskikt.