fbpx

Grundläggning av tillbyggnad till hus med torpargrund från 1980-talet

Idag är torpargrunden välfungerande. Vi vill inte förstöra funktionen vid tillbyggnad. Om man väljer torpargrund måste väl den nya delen integreras med bef. för att den installerade av fuktningen ska fungera i hela konstruktionen? Vi är intresserade av att få svar på vilket alternativ av platta på mark respekt. torpargrund som ni förordar. Frågan är inte om kostnad utan endast bästa funktion. Bef. husgrund är c:a 10x10m. Tillbyggnad är en ”veranda” på ca 7×3 m längs en sida.

Svar:

Begreppet torpargrund kan vara olika grundtyper. Förr var det knutstenar under knutkedjorna på timmerhus, oftast med fyllnadsstenar i mellanrummen. I det moderna byggandet är det helmurade krypgrunder vilket bör vara fallet i ert hus från 1980-talet. Dessa senare krypgrunder har ofta fuktproblem och det är inte ovanligt med luftavfuktare. (Läs mer om det i artikeln På säker grund.)

Grundläggningen skall utföras och dimensioneras med hänsyn till markförhållandena så att det inte finns risk för sättningar och därmed rörelser mellan huskropparna. Om detta är tillgodosett har typen av grundläggning mindre betydelse.  Om man väljer annan grundtyp för tillbyggnaden bör konstruktionerna vara åtskiljda, till exempel med den befintliga muren.

En fuktsäkrare grundtyp som inte kräver strömförbrukande installationer är den typ av platta på mark som har blivit vanligare – byggnadsdelen byggs på en dränerad bädd av skumglas som isolerar och blir underlag för gjuten platta eller golv.