Fukt på vind i 20-talshus

Hej
Renoverar ett hus från tidigt 20-tal. Huset har moderniserats genom åren med både tilläggsisolering och bergvärme, vilket försämrat ventilationen. Konsekvensen blir, förutom kondens på fönster och dålig luft, att det det är hög fuktnivå på vinden som skapar mögelpåväxt. Jag tittar nu på att täta upp mot vinden för att begränsa luft- och fukttransporten. Även att ta upp i väggar för ökad friskluftstillförsel.
Är det något man bör tänka på när man gör den här typen av anpassningar i ett äldre hus? Tex val av fuktspärr i tak mot vind. Innertaket på övervåningen idag är spontant planktak och är tänkt att tätas.

Svar:

Problemet du beskriver är vanligt och kan ha olika orsaker. Vanligast är luftläckage från bostadsvåningen så att varm fuktig luft kommer upp på vinden och kondenserar. Att skorstenen inte längre är varm bidrar till att uttorkningen på vinden har minskat. Men tilläggsisoleringen kan också vara felaktigt utförd med fel placerad ångbroms eller ingen alls. Slutligen kan ventilationen på vinden vara bristfällig. I artikeln Vindsisolering och vindsisolering redovisas orsaker och åtgärder.