fbpx

Förbättra isolering på kallvind?

Vi vill förbättra vindsisoleringen på vårt hus från tidigt 1900-tal, just nu ligger det ca 20 cm sågspån på hälften av kallvinden och ca 5 cm glasull på den andra halvan. Ingen ångbroms finns. Med hygrometer har vi uppmätt fuktvärden som ligger på gränsen för mögeltillväxt, ibland uppåt 85%. Har sett att det läcker in lite vatten vid skorstenen vid blåsigt väder så ska åtgärda detta, men är även oroliga att mer isolering på vinden ökar risken för mögel- och rötskador och vill gärna se över vad vi annars kan göra för att minska denna risk.
I nuläget finns det ingen ventil på ena gaveln, och den andra gaveln är öppen till loftet på ladugården som huset sitter ihop med. Bifogar en bild på öppningen, bör denna göras mindre och det bör sättas en ventil istället? Då blir ju ventilen inte till utomhus utan till ladugårdsloftet. Och hur bör vi göra med isoleringen? Vi har övervägt att låta sågspånet vara kvar men kanske ta bort glasullen, lägga ångbroms och spruta cellulosaisolering. Hur mycket isoleringen kan man ha ungefär? Huset ligget i Jämtland.

 

Svar:

Era fuktproblem kan ha flera orsaker, felaktig ventilering, vattenläckor, lufläckage från bostadsvåningen och/eller påverkan från klimatet i ladugårdsdelen. Det kan vara en poäng att låta en byggnadsvårdskunnig konsult besiktiga och komma med ett åtgärdsförslag. Eventuellt behöver vinden skiljas av från ladugårdsdelen och ventiler tas upp i gavel och kanske i takfallet invid ladugårdsdelen om den är tät. Men viktigast är sannolikt att lägga en ångbroms mellan bostadsvåningen och vinden med isolering ovanpå. Läs mer om principerna och utförande i artikeln vindsinredning och vindsisolering.

 

 

keyboard_arrow_up