fbpx

Fönsterbyte överklagat

Mellanskolan, Lerberget: Foto: Saltarvet

Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat ett fönsterbyte på fastigheten Lerberget 54:1 i Höganäs. Som skäl för fönsterbytet anför kommunen att ”byta fönster till samma material och storlek är en renoveringsåtgärd. Renovering kräver inte bygglov.” Kommunen framför vidare att skälet till fönsterbyte är energieffektivisering.⁠

Svenska byggnadsvårdsföreningen yrkar:⁠

  • att länsstyrelsen prövar beslutet huruvida det krävs bygglov för fönsterbyte på fastigheten Lerberget 54:1.⁠
  • att kommunen åläggs att undersöka alternativa åtgärder som inte åsidosätter kulturmiljöintresset och som innebär renovering av fönstren i stället för fönsterbyte.⁠
  • att fönsterbytet avbryts och begär inhibition till dess att ärendet slutgiltigt har prövats.⁠

Läs hela överklagandet här

keyboard_arrow_up