fbpx

Lerberget 54:1, Höganäs, Skåne

Överklagande till Bygg- och miljönämnden, Höganäs kommun

2022-11-20

SBF yrkar att:

  • länsstyrelsen prövar beslutet huruvida det krävs bygglov för fönsterbyte på fastigheten Lerberget 54:1.
  • kommunen åläggs att undersöka alternativa åtgärder som inte åsidosätter kulturmiljöintresset och som innebär renovering av fönstren i stället för fönsterbyte.
  • fönsterbytet avbryts och begär inhibition till dess att ärendet slutgiltigt har prövats.
  • SBF begär ytterligare tre veckor för utveckling av överklagandet.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up