Färgval – vilken linoljefärg är bäst?

Jag skall måla om en fd skola i Härjedalen, tidigare målad med Linoljefärg
Har följd diskussionen i tidskriften om färgernas kvalitet och är nu lite villrådig vilket fabrikat jag skall välja ?
Finns det nog artikel om vilket fabrikat som är bäst ? Eller kan ni rekommendera ngt?

Svar:

Det hade ju varit fantastiskt om man hade kommit fram till den perfekta recepturen! Tyvärr är det inte så och reklamationer har förekommit hos alla färgtillverkare. Det är väldigt många faktorer utöver själva färgen som påverkar resultatet; virkets kvalitet, hur det har lagrats, äldre färglager, förarbetet, grundning, typ av pigment, torkning, väderlek, väderstreck, målarens erfarenhet och så vidare.

Men det finns några tips för den som står inför valet av linoljefärg:
– titta på referensobjekt med några år på nacken och ta reda på förutsättningarna och se hur det har åldrats,
– intervjua någon erfaren linoljefärgsmålare,
– lita inte på tillverkare som är otydliga, det skall tydligt framgå vad det är för typ av färg, pigment och innehåll.
– följ noggrant tillverkarens anvisningar och bilddokumentera gärna under arbetes gång.

Det finns många relevanta artikler i vår artikelbank, bland annat: Så målar du med linoljefärg och Målarmästarens längtan.