fbpx

Eternit inbyggd under tilläggsisolering i fasaden.

Framöver kommer vi ta oss an fasaden och måla om, men innan vi påbörjar det jobbet så har vi funderat en del kring väggarnas konstruktion med tanke på att gamla hus ska kunna andas och inte göras för täta. Kan vi känna oss trygga med att fortsätta måla och underhålla fasaden så länge träpanelen verkar fin och frisk? Eller borde vi göra någon förebyggande åtgärd gällande hela tilläggsisoleringen och den inbyggda eterniten först? Kan tillägga att vi hittills inte hittat några tecken på fuktskador eller liknande, vare sig ute, inne eller i grunden.

Svar:

Det är alltid svårt att uttala sig om dolda skikt utan att göra förstörande undersökningar. Men om ni inte har några orsaker till oro för dolda skador och ni inte vill återställa ett ursprungligt utförande så kan tilläggsisoleringen sitta kvar. En demontering av eterniten skulle i ert fall också innebära att ni skall uppfylla skyddskrav och avfallshantering. Men så länge den sitter där den sitter gör den ingen skada. Det vanliga var att eterniten sattes utanpå panelen efter att foderlister demonterats, ofta med en liten luftspalt.

keyboard_arrow_up