fbpx

Måla eller byta vindskivor?

Jag bor i ett 20-talshus där färg lossnar från vindskivor på den ena takkupan. Sannolikt är vindskivorna målade med akrylat, färgen lossnar i stora sjok. Jag tycker att vindskivornas trots detta är i ganska bra skick och tycker inte att det finns skäl att byta dem. Jag vill däremot gärna byta från akrylat till linoljefärg. Jag har talat med en hantverkare som menar att det isåfall är lika bra att byta vindskivor om jag vill byta till linoljefärg då det är ett omfattande jobb att skrapa bort all akrylat. Han förespråkar att fortsätta med akrylat om jag vill behålla vindskivorna. Hur ska jag tänka? Ska jag insistera på att byta till linoljefärg på befintliga vindskivor eller har hantverkaren rätt i att det är ett för omfattande jobb som kostar mer än det smakar?

Svar:

För en hantverkare som vill vara effektiv kan det vara snabbare att måla nytt virke på marken eller verkstaden och sen byta. Man skall tänka på arbetsmiljö och fallrisk när man skrapar och målar på hög höjd. Ett alternativ, om virket är av bra kvalitet kan vara att demontera vindskidorna och skrapa och måla i lämpligt utrymme innan man återmonterar dem.

Att måla med linoljefärg förutsätter att man först skrapar bort äldre färg av alkyd eller akryl till fast underlag. Fördelen är att trået mår bättre och att man får enklare underhåll i framtiden.

keyboard_arrow_up