Enkupigt tegeltak i Norrland

En stuga i Åre från 50-talet vars tak med lutning 45 grader ska läggas om. Har hört att det är mer komplicerat att lägga ett enkupigt tegeltak som klarar påfrestningen av snö och is jämfört med tvåkupigt. Får snö och is mer fäste i enkupigt? Vilka åtgärder ska man ta till för att fästa de enkupiga pannorna så att de klarar sig när snön rasar av taket ?

Svar:

Det finns ingen anledning att enkupigt lertegel skulle ha andra ”snöegenskaper” än tvåkupigt. Men på 1950-talet var det mycket vanligare med tvåkupigt vilket därmed bör vara mer kulturhistoriskt korrekt. Undantaget kan vara att äldre pannor återanvändes. Finns det bilder som visar vilken typ av tak som hörde till husets ursprungsarkitektur? Eventuellt kanske det kan ge vägledning.

45 graders takvinkel är en ganska brant taklutning för att vara på ett hus från den här perioden och tegelpannorna bör spikas fast för att minska risken att de rör sig vid snösmältning och oväder.