Dags att söka till Konsthögskolan

Rivning av Folkets Hus Borås. Foto: Anton Hedberg, Borås tidning, 2017.

Så har det blivit dags, nu kan du söka till avancerade vidareutbildningar i restaureringskonst för läsåret 2022/2023. Din ansökan behöver vara inne innan 20 april.

Post-accelerationframtiden är redan byggd

Byggsektorn står för en betydande del av klimatpåverkan. Att i större utsträckning utgå ifrån det som redan finns, istället för att bygga nytt, skulle snabbt ge positiv effekt på klimatet. Under året kommer vi arbeta med att applicera restaureringskonstens välbeprövade värderingsmetoder och verktyg i olika typer av bebyggelse, som står inför stora och utmanande förändringar, utgångspunkten är vårt stora men även sårbara fastighetsbestånd från mitten av 1900-talet ända fram till idag.

Skönhet, hållbarhet och funktion arkitektur är kulturarvets nycklar

Vi ställer oss frågor och diskuterar restaureringskonstens grundstenar. Vi provar klassiska resonemang och argument i vår egen tid. Vi undersöker på vilka sätt höga kulturhistoriska värden kan lyftas in i framtiden och hur vårt byggnadsarv kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Genom att kritiskt granska olika synsätt för bevarande av kulturarven utvecklar vi tillsammans kunskapsfältet och håller restaureringskonsten aktuell. Årets studieobjekt kommer till stor del vara den anrika hälsoanläggningen Medevi Brunn i Östergötland.

Katalysator hur bidrar restaureringskonst till långsiktig hållbarhet

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. I kursen ställer vi oss frågan och diskuterar: Får behovet av omställning till ett mer hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synssätt i samhällsdiskussionen?

Ansök här