fbpx

Beskedet: Liljeholmsbadet och Nitrolackfabriken ska rivas

Aktuellt, Blogg
Liljeholmsbadet (t.v.) och Nitrolackfabriken (t.h.) planeras nu att rivas, trots både namninsamlingar och kritik från stadsmuseet och Skönhetsrådet i Stockholm

 

Efter att bägge ärenden blivit bordlagda vid möte den 16e juni, står det efter dagens möte i stadsbyggnadsnämnden klart att Stockholms stad har för avsikt att riva två av våra Gula listan- objekt: Liljeholmsbadet och Nitrolackfabriken

Liljeholmsbadet intill Hornstullsstrand i Stockholm har, som de flesta av er känner till, varit omdiskuterat enda sedan stängningen år 2016 och dess öde har hängt i luften. Ansökan om rivningslov har bemötts av skarp kritik från Liljeholmsbadets vänner och Skönhetsrådet. De förra initierade en namninsamling som genererade nästan 6 000 underskrifter. Byggnaden är därtill grönklassad av stadsmuseet och Svenska byggnadsvårdsföreningen skrev ett yttrande den 11e juni.

Trots detta lämnade S, M, L, MP, C, KD och V ett positivt besked medan SD var emot rivningsförslaget.

Under mötet klubbades även ett förhandsbesked om en ny pontonanläggning på samma plats. Enligt Per Brandt på tidningen Mitti Hässelby är tanken att den nya anläggningen ska byggas på samma plats, men att majoriteten i stadsbyggnadsnämnden skickat in vissa krav för det fortsatta arbetet. I kraven anger man bland annat att badets siluett ska bevaras och att en eventuellt ny anläggning ska få samma utseende. Därför vill majoriteten utreda om det är möjligt att återanvända ”hela eller delar av Liljeholmsbadets byggnad i den mån det är tekniskt möjligt”.

När en eventuell rivning och nybyggnation kan komma att genomföras är i dagsläget oklart.

Nitrolackfabriken på Lövholmen i Stockholm

 

K- märkta Nitrolackfabriken på Lövholmen i Stockholm är en av 17 av 21 byggnader i stadsdelen som har eller ska rivas till förmån för upp till 2 000 nya bostäder. Fabriken är likt Liljeholmsbadet grönklassad av stadsmuseet vilket innebär ”ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.” Även Skönhetsrådet motsätter sig de mycket omfattande rivningarna i området.

Här ställde sig V, S, FI och SD emot en eventuell rivning, medan majoriteten röstade för.

Även i detta ärende initierades en namninsamling. I detta fall av arkitekten Catharina Högstedt. Insamlingen genererade nära 2 000 underskrifter.

– Se på Färgfabriken strax intill. Den gick att restaurera och är nu en uppskattad plats. Det går att rädda Nitrolackfabriken också, säger Catharina Högstedt som också jämför med bevarad industriarkitektur på andra håll i staden:

– Jämför med Norra Djurgårdsstaden där man sparade Gasklockorna vid exploateringen. Varför kan man inte göra likadant här? Vi vill gärna att fler byggnader sparas men i det här läget kämpar vi för Nitrolackfabriken eftersom rivningshotet är akut, säger Catharina Högstedt till tidningen Mitti Hässelby.

Stadsbyggnadsnämndens beslut kan fortfarande överklagas. Vill du ha hjälp att driva ett eget ärende? Vi tipsar om hur.

Catharina Högstedt lyfter Färgfabriken, i samma område på Liljeholmen som där Nitrolackfabriken ligger, lyfts som ett positivt exempel på upprustade kulturmiljöer som nu fått nytt användningsområde. Foto: Johan Fredriksson 2015, CC BY-SA 3.0

 

Ferdinand Bobergs gasklockor från 1899 är ytterligare ett exempel på hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan integreras i modern bebyggelse. Foto: Holger Ellgaard 2011 CC BY-SA 3.0

 

Under år 2022 inleds förarbeten för att omvandla Ferdinand Bobergs Gasklocka 2 till scen. Byggstarten beräknas till år 2023.

keyboard_arrow_up