Bergianska trädgården hotad – du kan rädda den

Det tilltänkta området innanför den röda markering. På området finns i dag växthus och plantodling.

Planer finns på att bygga drygt 200 lägenheter i 3-våningshus vid infarten till Bergianska trädgården. Kungliga Vetenskapsakademien som idag äger delar av marken i Bergianska trädgården vill sälja mark och har gett Stockholms stads fastighetsbolag Svenska Bostäder i uppgift att ansöka om planändring för att där uppföra fler än 200 bostäder.

Om detta sker innebär det:

  • ett stort ingrepp i Nationalstadsparken vilket inte är förenligt med bestämmelser för Nationalstadsparken, där ny bebyggelse strikt begränsas (4 kap Miljöbalken)
  • överhängande risk att den botaniska prägeln och det 300-åriga kulturarvet förloras och att Bergianska botaniska trädgården blir en vanlig bostadsanknuten park med hårt slitage
  • att tillgängligheten till den botaniska trädgården avsevärt försvåras för allmänheten när parkeringen försvinner helt
  • att den nya entrén blir via bostadsområdet – dagens öppna vy och fria siktlinjer försvinner
  • handelsträdgården i anslutning till trädgården försvinner – besökare kan inte längre handla växter, ett centralt krav i Bergius´ testamente uppfylls inte

Skriv på och var med och rädda Bergianska

De tilltänkta byggnaderna kommer väsentligt att påverka Bergianskas tillgänlighet, eftersom man samtidigt bygger bort parkeringsplatsen. Foto: L.G CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Genom att skriva på ger du  ditt stöd till ALLMÄNINTRESSET att bevara och utveckla Bergianska trädgårdens fantastiska miljö, upplevelsevärden och biologiska mångfald, med Stockholms universitet som huvudman, för rekreation, folkbildning och nytta för invånarna i Stockholm och hela Sverige, för forskning inom botanik och hortikultur (trädgårdskonst) samt för främjandet av turistnäringen.

Agera mot SÄRINTRESSET att förbättra Kungliga Vetenskapsakademiens ekonomi med olämpligt placerade bostäder som också skiljer av trädgården/Brunnsviken från resten av Nationalstadsparken.

Du kan ladda ner ovanstående upprop i PDF format och vi uppmanar våra medlemmar att sprida det via  allmänna anslagstavlor, i portuppgångar, i gemensamma tvättstugor, i fikarum etc.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner, februari 2021