fbpx

Debatt & krönika

Bergianska trädgården hotad – du kan rädda den

Planer finns på att bygga drygt 200 lägenheter i 3-våningshus vid infarten till Bergianska trädgården. Kungliga Vetenskapsakademien som idag äger delar av marken i Bergianska trädgården vill sälja mark och har gett Stockholms stads fastighetsbolag Svenska Bostäder i uppgift att ansöka om planändring för att där uppföra fler än 200 bostäder.

Läs mer

Hör oss på radio!

– I programmet diskuteras skogsbruk. Ekologisk mångfald,  brandrisk och insektsangrepp ställs mot dagens rationella skogsbruk som inte är så bra för naturen men väldigt bra för Sveriges exportinkomster.

Läs mer
Meny