fbpx

Är mitt spåntak ruttet och hur renoverar jag det bäst?

Hej
Vi har köpt ett 3 våningshus byggt 1911 (bilder finns att se på instagram #forshall1911). Huset är byggt med två stycken identiska 3 r.o.k. (layout bifogad) ovanpå varandra och med ”pigkammare” högst upp. Det har dock alltid nyttjats som en-familjsbostad med kortare tider av inkvarterade släktingar. Under en av ägarnas många långresor till Afrika eller USA passade släktingen på att byta ut den underbara verandan med spröjsade dörrar och fönster mot ”moderna” 3-glasfönster utan spröjs. Lyckligtvis finns originalen kvar och ett projekt är att återställa verandan till sin forna glans.

Hela norra sidan av taket var täckt med 2cm mossa med effekten att 80% av teglet är frostsprängt. Taket lades om för 20år sedan med Vittinge tvåkupigt på ett spåntak. Tyvärr har man inte läktat upp ordentligt så luften har stått still och löv har täppt till vid bärläkten. Resultatet ser ni på bilderna. Allt spån ser likadant ut och när man petar på det så ”frasar” det sönder. Takläggaren som gjorde det för 20år sedan säger att det är så gamla spåntak ser ut och att det inte är något att oroa sig för. Jag vet inte om han talar ur egen sak eller om han faktiskt har rätt. När jag ser på taket inifrån kattvindarna så ser det bra ut och jag känner att det fortfarande finns motstånd när jag trycker.
Vad anser ni, är det något att oroa sig för? Kan jag vänta med takbytet till nästa sommar i så fall?
Takstolarna är 150x45mm och sitter med CC 1070mm. Bör jag ta bort spåntaket och lägga råspont eller ska jag lägga en diffusionsöppen duk ovanpå? Om materialet är ruttet bör jag väl för hälsan ta bort det?
Jag har för avsikt att i samband med takbytet tilläggsisolera vindsbjälklaget och kattvindarna med cellulosa (idag 13cm sågspån).

Svar:

En av huvudorsakerna till att takspån har en relativt kort livslängd är solens nedbrytande solljus. Därför brukar det anses vara ett ganska bra undertaksmaterial när det det är skuggat av tegelpannorna. Livslängden förlängs om taket har tjärats med jämna mellanrum. Utöver den klena luftspalten under takpannorna kan man i ert fall misstänka att taket har varit skuggat av stora träd som gynnat mossan eller att det har varit mycket kondensfukt från bostaden som lett till nedbrytningen. Det är svårt att uttala sig om renoveringsbehov utan en mer heltäckande undersökning men om spåntaket är styvt underifrån bör det inte vara ett problem att avvakta något år. I samband med renovering får man sedan avgöra om den enklaste åtgärden är att laga spåntaket eller att byta till råspont. Ett bra undertak skall inte behöva någon utanpåliggande duk. I artikeln Vindsisolering och vindsinredning står mer om vad man bör tänka på inför den kommande vindsisoleringen.

keyboard_arrow_up