fbpx

Tilläggsisolera väggar

Hej
Vi har köpt ett 3 våningshus byggt 1911 (bilder finns att se på instagram #forshall1911). Huset är byggt med två stycken identiska 3 r.o.k. (layout bifogad) ovanpå varandra och med ”pigkammare” högst upp. Det har dock alltid nyttjats som en-familjsbostad med kortare tider av inkvarterade släktingar. Under en av ägarnas många långresor till Afrika eller USA passade släktingen på att byta ut den underbara verandan med spröjsade dörrar och fönster mot ”moderna” 3-glasfönster utan spröjs. Lyckligtvis finns originalen kvar och ett projekt är att återställa verandan till sin forna glans.

Tilläggsisolering av väggar
Jag har tagit upp ett hål i väggen för en friskluftsventil och väggens genomskärning som ni kan se på bild ”Genomskärning” består inifrån av: 20mm tretex, 20mm frigolit med en plankram, troligen vindpapp, 3” stående plank med lös fjäder och lindrev, asfaboard, fasadplanka och lockläckt. All litteratur jag läst säger att plast i väggen inte är bra pga att fukten ska kunna vandra. Min initiala tanke var att riva detta och ersätta med 45mm cellulosa. Dock börjar jag vackla pga. att jag måste riva det fina pappspända taket, cellulosan ger inte väsentligt högre isolervärde, kostnaden för allt material är ca. 30.000kr, tiden det tar och att allt ser torrt och fint ut. Gissningsvis så gjordes tilläggsisoleringen med frigolit och tretex under 1970-talets energikris så det har ju haft tid att hinna bli dåligt kan jag tycka. Vad är ert råd? Bör jag riva eller bevara och i så fall varför?

Svar:

Det finns flera aspekter på detta – ekonomi, miljö, brand, resurshushållning och fuktbalans. Normalt säger byggnadsvårdare att man inte skall ändra på en fungerande konstruktion – har det fungerat i 50 år är sannolikheten stor att det även kommer hålla i framtiden. Det vore också det bästa för privatekonomin, hushållning med jordens resurser och miljön (de farliga materialet är ju redan tillverkat och sitter i väggarna där det gör sitt jobb som isolering).

Men byggnadsvårdare säger också att man inte skall använda material med andra egenskaper än de ursprungliga med avseende på fuktegenskaper, alltså inte använda plast som hindrar fuktdiffusion i konstruktioner som i övrigt är hygroskopiska. Det kan leda till fuktskador som inte syns eller märks förrän efter lång tid då skadan även har hunnit bli omfattande. Om detta är en avgörande orsak till en omfattande renovering kan du bara avgöra själv eller med hjälp av en erfaren konsult som gör en undersökning på plats. Kanske med hjälp av ytterligare förstörande undersökningar i utsatta väderstreck?

Frånsett den miljöskadliga tillverkningen har cellplast den obehagliga egenskapen att den är eldfängd och avger mycket giftig rökgas vid brand. Det kan vara en ytterligare orsak att man vill plastsanera konstruktionen. En avslutande summering är att det kanske inte är någon överhängande brådska men att man i samband med framtida renoveringar succesivt kan byta till en lämpligare isolering.

 

keyboard_arrow_up