Yttrande över Program för City, samrådshandling 2017-05-17

Föreningens yttrande över Program för City, samrådshandling 2017-05-17, Dnr: 2017-06022.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till Program för City, för vilket ett samråd pågår till den 2017-08-31. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

  • Den övergripande inriktningen i programmet speglar väl flera av de intressekonflikter som präglar utvecklingen av City.
  • Programmet för City i sin nuvarande form öppnar dock för en oroande och fortsatt negativ påverkan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, där stadens egenart successivt urholkas och omistliga kulturhistoriska miljöer och byggnader riskerar att gå förlorade.
  • För att ge ett tillräckligt stöd för den fortsatta utvecklingen för City behöver tydligare riktlinjer som skyddar Citys kulturhistoriska miljö komplettera programmet. Staden borde enligt SBFs uppfattning ha valt formen fördjupad översiktsplan för att uppnå större tyngd i vägledningen t.ex. tydligare skydd för stadsbilden och de kulturhistoriska miljöerna och byggnaderna.

SBF avstyrker mot denna bakgrund godkännande av Program för City i sin nuvarande form.

Yttrande över Program för City, samrådshandling 2017-05-17 (PDF)

Björn Hasselgren
Teknologie doktor vid KTH

Vicki Wenander
Begyggelseantikvarie & ingenjör

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler