Yttrande över idé kring utbyggnad för Centrala Telefonplan

Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade idéförslag. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

  • Skyskraporna avstyrks med kraft. Stockholm är en av världens vackraste huvudstäder med en väl sammanhållen stadsbild, där ännu främst kyrktorn och andra symbolbyggnader bryter siluetten. Att kraftigt bryta stadens siluett, att radikalt förändra viktiga stadsvyer och att urholka symbolbyggnadernas roll i stadsbilden innebär enligt SBF:s mening påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Även riksintresset LM Ericssons industrianläggning och LM-staden samt världsarvet och riksintresset Skogskyrkogården kommer att påverkas negativt av projektet.
  • Planförslaget med dess skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor står i direkt motsats till de krav som bör ställas på en god stadsmiljö, inte minst med tanke på barnen.
  • En uppmaning till stadens politiker: Se Stockholms utveckling i ett regionalt perspektiv. Ta fasta på de stora möjligheterna att utveckla en flerkärnig struktur enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen i stället för att överexploatera vår vackra huvudstad!

Yttrande över idé kring utbyggnad för Centrala Telefonplan (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!