fbpx

Yttrande över idé kring utbyggnad för Centrala Telefonplan m.fl, Stockholm

Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade idéförslag. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

  • Skyskraporna avstyrks med kraft. Stockholm är en av världens vackraste huvudstäder med en väl sammanhållen stadsbild, där ännu främst kyrktorn och andra symbolbyggnader bryter siluetten. Att kraftigt bryta stadens siluett, att radikalt förändra viktiga stadsvyer och att urholka symbolbyggnadernas roll i stadsbilden innebär enligt SBF:s mening påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Även riksintresset LM Ericssons industrianläggning och LM-staden samt världsarvet och riksintresset Skogskyrkogården kommer att påverkas negativt av projektet.
  • Planförslaget med dess skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor står i direkt motsats till de krav som bör ställas på en god stadsmiljö, inte minst med tanke på barnen.
  • En uppmaning till stadens politiker: Se Stockholms utveckling i ett regionalt perspektiv. Ta fasta på de stora möjligheterna att utveckla en flerkärnig struktur enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen i stället för att överexploatera vår vackra huvudstad!

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up