fbpx

Vilken papp vid panelbyte och bör sågspån fyllas på?

Vi har behövt riva eterniten på en del av vårt hus byggt 1927 för att byta en del av syllen. Huset används som fritidshus men har jordvärme och vattenburet värmesystem. Huset har krypgrund under 2/3 av huset och källare ca 1/3. Panelen under eterniten är i dåligt skick och ska bytas helt just där. Pappen som sitter under ramlar av av sig självt.

Väggen är uppbyggd enligt: ytterpanel, läkt, örnpapp (?), råspont, läkt, sågspån, innervägg (råspont). Direkt under eterniten satt också örnpapp/tjärpapp, eterniten va spikad direkt på gamla ytter-fasaden. När snickare bytte syllen sågades en del av ytter-råspont av och en del sågspån ramla ut innan stopp sattes dit.

Nu undrar vi om vi bör fylla på med sågspån. Finns för/nackdelar vi bör tänka beroende på val? Och hur gör man det i så fall? Golven är redan isolerade via källaren med 95 mm träfiberisolering och vi har hittills upplevt huset som välisolerat, men vet ju inte vad eterniten och dubbla lager papp gjort i form av vindtäthet ex..

Sen undrar vi vilken papp vi ska använda nu? Panelen kommer målas med slamfärg.

Svar:

Vindpapp eller vindduk under läkt och panelen är bra för att minska konvektion, dvs avkylning på grund av luftrörelser. Det finns olika produkter och benämningar men poängen är att den skall vara just vindtät.

På beskrivningen låter det som att huset har en regelstomme isolerad med såg- och/eller kutterspån. Ett vanligt problem i dessa hus är att isoleringen har satt sig och att det har bildats luftfickor överst i facken och under fönster. Det går att fylla på med cellulosafiber. Beroende på konstruktion kan det göras från vinden, genom att lossa på väggmaterial högst upp i facken eller att borra hål och låta blåsa in isolering. I många fall kan det ge betydande förbättring av isoleringen. För val av metod kan ni rådgöra med isoleringsfirma. Mest lönsam tilläggsisolering är annars tilläggsisolering av vindsbjälklag, läs mer i Energiboken.

keyboard_arrow_up