Ventilationsspalt eller inte det är frågan?

Frågeställare: Psykologbyggaren
Vi har ett gammalt sommarhus av trä från 1904. Stommen är av stående plank och liggande timmer. Huset är i två våningar med stor och hög inredningsbar vind, som vi planerar att inreda om några år. Ingen isolering utöver plankvägg/timmer, träpanel och spänd pappa på insidorna. På vinden har det legat ett sågspånstäcke 17-25 cm tjockt. Inga synliga angrepp av något slag finns. Spånen har vilat direkt mot takroten och ovanpå denna har det legat en enkelfalsad plåt som lite nu och då läckt in väta så nu är taket bytt. Fukten verkar ha ventilerats bort effektivt genom åren. Vinden kan nog beskrivas ha varit en varm ”kallvind”. Vi har nu låtit lägga underlagspapp och ny 0,6 mm dubbelfalsad plåt. Installerat två ventilationstorn och kommer även att installera två till ventiler för ventilation av den kallvind som kommer att uppstå längst upp när takvåningen är byggd.

Att vi ska sätta luftspalter när vi isolerar mot yttertaket och även att göra luft kanaler ner i snedtaken ner mot och ut under takfoten har vi blivit rådda till att göra. Frågan är om det är ett måste att göra luftkanaler ner i snedtaken mot roten när vi isolerar vinden med fuktbuffrande cellulosaisolering, som te termoträ eller dylikt. Det handlar om ca 2 meters snedtak. Våningsplanen är på 200 kvm och dessa snedtak är på e sammanlagd yta på ca40-50 kvm.

Tacksam för kunskap på området! det verkar vara väldigt olika synpunkter på detta med ventilering, hur mycket och om det kanske till och med kan vara negativt för ett hus av vår sort.

Svar:
Det finns tyvärr ingen absolut sanning. Om du har läst vår Energibok så förstår du alla aspekter som påverkar våra hus, allt från läge i terrängen till antalet tonåringar i hushållet. Mögel kan uppstå i ett av två likadana hus.
Den befintliga konstruktionen du beskriver är uppenbarligen robust och nu när du skall isolera parallelltak och inreda vinden kommer den att förändras. Det gäller att ha marginalerna på rätt sida.
Utöver Energiboken (http://www.byggnadsvard.se/energiboken) finns flera relevanta artiklar i vår artikelbank, bland annat http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/tilläggsisolera-men-inte-för-mycket.
En ökad isolering gör att temperaturskillnaden blir större mellan bostadsvåning och vind och eventuella luftläckage kan få allvarligare konsekvenser. En annan risk är en alltför välventilerad vind som skapar ett utomhusklimat på vinden, även där med kondensskador som följd. (En skorsten som avger spillvärme kan få avgörande betydelse – 1 grads temperaturskillnad motsvarar 6%RH. Det är inte alltid installatörerna av värmepumpar uppmärksamar om den risken.)

Generella tips är:
1) att följa isoleringstillverkarnas rekommendationer map luftspalter odyl. Annars kan det bli problem med garanti och försäkring om skador skulle uppstå.
2) att övervaka klimatet med en hygrometer. RH skall inte överstiga 70% längre perioder.
3) att behålla en inspekterbar hanbjälksvind, även om den blir låg.

Den gamla vinden med stor luftvolym och spillvärme fungerar uppenbarligen bra. Ett sätt att inreda en sådan vind med bibehållen teknisk funktion är att även behålla kattvindar längs takfoten. Genom luftspalten i parallelltaket förbinds kattvind med hanbjälksvind och luften kan cirkulera. Principen är ungefär som gamla tiders gavelkammare.