fbpx

Takstege – vad gäller för äldre hus?

Frågeställare: Magnus
Hej,
Jag har ett hus byggt 1911 som är i originalskick. 1 1/2 plans med enkelfalsat plåttak. För att komma upp på taket finns glidskydd monterat vid takfoten och på taket ligger en äldre järnstege som inte är monterad på taket utan ligger med ”hakar” över nocken.

Vid besiktning av eldstäder och skorsten noterades att glidskyddet inte är av godkänd typ, att takstegen inte är fastmonterad samt att den inte når ända ner till fotrännan.

Jag har pratat med en plåtslagare om hur man ska åtgärda detta. Han menar att då det är mer än 4 meter från mark till takfot så måste jag enligt regelverket antingen bygga en taklucka, så att man kommer ut på taket från insidan, eller montera en fast stege på fasaden.

Hur löser man taksäkerheten på ett sätt som inte förfular huset?/ Magnus

Svar:
Hej
Som en bakgrund kan man säga att dom regler om taksäkerhet som kom från Boverket för några år sedan gäller befintliga hus med en del beskrivningar. När det gäller åtgärder som handlar om säkerhet för dom som arbetar på taket, t ex sotare gäller reglerna även s a s retroaktivt på äldre byggnader. D v s man får inte tumma på att sotaren ska kunna ta sig till servicestället, skorstenen, utan risk att ramla ned, eller att stegar ger vika eller liknande. Däremot kan man göra undantag när det gäller sådant som handlar om bekvämlighet. T ex snörasskydd kan man göra undantag för om det handlar om att det kan vara obehagligt att få snö i nacken, men inte farligt, eller att man får skotta snö från taken från skylift istället för att gå upp på taket. Sedan är det som vanligt inte alldeles lätt att dra gränserna men så är det ju alltid i juridiken. När det gäller ditt tak så handlar det alltså om att komma till en skorsten och det ska gå att göra säkert kommer man inte ifrån. Jag tycker dock att det låter som att det borde gå att lösa på ett bra sätt. Stege på fasaden bör man undvika så långt möjligt, även om man har fall utåt från fästpunkterna så innebär stegen i längden en påfrestning på fasaden som bör undvikas. Spontant tycker jag att en taklucka låter som en bra lösning här, med förbehåll förstås för att jag inte har sett huset. Takluckor på plåttak har funnits i alla tider och bör gå att anordna utan att det stör. Se till att om möjligt placera den så att det inte behövs någon gångbrygga. Om det inte går att placera den så nära att skorstenen kan nås direkt från luckan så är en liten kort stege mindre störande än en brygga.

keyboard_arrow_up