fbpx

Ventilation/fläkt i kök med eldstad

Vi håller på att renovera ett hus från tidigt 1800-tal och har pga fuktskador i källaren (orsaken nu åtgärdad) tvingats byta trossbotten och golv i halva huset. I och med detta har vi valt att bygga ett kök i den del som nu renoverats. Då uppkommer frågor kring ventilation som vi får olika svar på beroende på vem vi frågar.
Det nya köket byggs nu i husets utbyggnad från 1917. Väggarna har en regelkonstruktion som vi isolerar diffusionsöppet med träfiber. Väggarna kommer att lerklinas. Vi har en kakelugn i detta rum som vi kommer att använda. Vi använder husets andra kakelugnar dagligen och ser dem som vår frånluftsventilation.
Nu till vår fundering kring hur vi ska tänka kring kakelugnen och övrig ventilation i ett kök. Vi kommer att välja en högkvalitativ fläkt men Bör vi välja en fläkt med utsug eller hellre en fläkt med kolfilter när vi använder kakelugnen? I normalfall skulle jag alltid välja en fläkt med utsug, men riskerar vi att dra in gaser från vår kakelugn om vi använder en köksfläkt med utsug? Idag finns kolfilterfläktar som håller mycket hög kvalitet så vi är egentligen inte oroliga för att välja det.
Övrig information kring huset som kanske är relevant för frågan:
Vi renoverar just nu fasaden (vi behåller den gamla träfasaden som vi hittat under eterniten, och det ger oss möjlighet att bygga in ventilation som inte fanns tidigare). Golvet i köket har isolerats med träfiber och trossbotten har lerklinats. Väggarna på Bottenvåning kommer lerklinas. Vi har kopplade träfönster som visserligen är renoverade men de är självklart inte helt täta.

Svar:

Det är väldigt svårt att förutsäga risken för s.k. baksug i kanalerna. Även om ni nu har renoverat huset med diffusionsöppna material så är det ju ändå ganska vindtätt, dvs inga direkta otätheter utom runt fönsterbågar och dörrblad. Om ni hade haft täta lister av plast eller silikon i alla fönster och dörrar skulle risken för baksug vara stor. Ni får nog pröva er fram, skulle det bli svårt att tända i kakelugnarna eller om det blir baksug när fläkten är på kan man ju alltid komplettera med friskluftsintag på lämplig plats, till exempel i skafferiet. Om ni är nöjda med en kolfilterfläkt kan ni ju börja med en sådan för att inte riskera baksug.

 

keyboard_arrow_up