fbpx

Isolera gammal tak på gammal timmerstomme ca 1840

Fråga 1. Har ni erfarenhet av att man kan använda PIR på gammalt hus? Dvs inget görs i den gamla konstruktionen utan allt görs utifrån.
Fråga 2. Denna takisoleringslösning bygger man utan luftspalt. Är det OK? Dvs direkt på takåsarna ny råspont – underlagspapp (med integrerad ångspärr) – PIR 160mm med OSB 22 mm – falsat plåttak.

Svar:

Det kommer ständigt nya material och konstruktioner och några av dem kommer att säkert även att bli långlivade när de bevisat sin duglighet. Tyvärr kan vi inte idag förutsäga hur det blir. Byggnadsvårdsföreningens nisch är att förmedla kunskap om material och metoder som har ett känt åldrande och som vi vet fungerar över tid. Utan att döma ut något material eller modulsystem i förväg kan vi konstatera att skador ofta uppträder i mötet mellan gamla och nya material. Fukt och mögelskador kan ta lång tid på sig innan de upptäcks.

Många är skeptiska till polyuretanskummet. Visserligen isolerar det bra men det innehåller giftiga ämnen och utvecklar starkt toxiska rökgaser vid brand. Läs mer om olika isoleringsmaterial och deras miljöpåverkan i artikeln Isoleringsmaterial från A till W.

keyboard_arrow_up