fbpx

Vår förening är ingen självklarhet

Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningens verksamhetsledare.

Efter rekord under pandemin har Svenska byggnadsvårdsföreningens medlemsantal rasat i oroväckande takt. Från drygt 7000 till 5400. Det får förstås konsekvenser för våra möjligheter att driva vidare verksamheten. En viktig orsak är oron för ekonomin hos hushållen. Ökade energikostnader, inflation, höga räntor och en orolig omvärld gör att medlemmar ser över sina utgifter.

Även Byggnadsvårdsföreningen drabbas av inflation och kostnadsökningar och vi tror inte att det är möjligt att höja medlemsavgiften i rådande läge. Samtidigt är vår expertkunskap mer aktuell än någonsin. Praktisk byggnadsvård, historisk renovering, resurshushållning, energieffektivisering och vår omfattande opinionsbildning för att slå vakt om kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer behövs.

Förr var Byggnadsvårdsföreningen i princip ensam om driva dessa frågor men vårt arbete har bidragit till en folkrörelse med TV- och radioprogram, tidningar, influerare och Facebookgrupper som lockar stora skaror. Tyvärr ger de inga medlemsintäkter till föreningen.

Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen handlar dels om egen nytta. Tidskriften Byggnadskultur, byggnadsvårdsrådgivning, arrangemang av våra länsombud och rabatter i byggnadsvårdsbutiker. Men det handlar även om större frågor. Som att uppmärksamma, rädda och vårda kulturhistoriska miljöer nationellt. Eller att öka medvetenheten och kunskapen om kulturmiljövård hos beslutsfattare i samhällsbyggnadssektorn.

Vad kan vi göra för att hjälpa föreningen? Vi kan hjälpas åt att värva nya medlemmar. Om alla skulle rekrytera en person var skulle vi vara i hamn. Varför inte ge bort ett medlemskap i julklapp eller som födelsedagspresent till en granne med ett fint hus eller en bekant som gillar byggnadsvård? I det här numret presenterar vi föreningens styrelse som alla ger förslag på hur man kan engagera sig i våra frågor.

Kontakta ditt länsombud med uppslag på frågor ni kan driva tillsammans. Fråga om du kan hjälpa till på något sätt. En riksförening behöver en livaktig länsverksamhet och det betyder att just ditt engagemang är viktigt. Kanske vill du hjälpa oss att finslipa och granska vår webbplats?

Hur ska vi fortsätta driva verksamheten och vad kan vi skala bort? Var med och påverka! Mejla mig på stephan.fickler@byggnadsvard.se

Tycker du att den här artikeln är bra? Stöd Byggnadsvårdsföreningens arbete genom ett medlemskap! För 1 krona och åtta öre per dag får du tillgång till ett stort nätverk med byggnadsvårdare och opinionsbildare, rådgivning och rabatter i byggnadsvårdsbutiker och inte minst vår populära tidskrrift Byggnadskultur fyra gånger per år. Bli medlem i dag!

keyboard_arrow_up