fbpx

Timmerhus med torpargrund byggt delvis på berghäll

Har ett äldre timmerhus på grund av lösa stenar (torpargrund). Större delen av husets grund står på en berghäll medan stenarna på norrsidan vilar på ett tjockare jordlager (hällen ligger djupare under). Har tagit bort ett 10-15 cm lager av jord, nedfallen trossbottenfyllning, träspill och skräp – delvis ned till berghällen. Byter golvbjälkar och kommer att ha trossbotten med träfiberisolering. Två frågor:
– Ska jag passa på att förstärka grunden som står på jordlagret för att minska risken för framtida sättningar i den delen sv huset? Och i så fall, hur?
– Bör jag isolera mot den blottade (och kalla) berghällen (och mot jordlagret utmed norrsidan?) med exempelvis skumglas (eller singel) för att minska risken för fukt?

Svar:

Olika typer av markmaterial beter sig olika. Men en tumregel för grundstenar är att dessa ska vara nedgrävda 1/3-1/2 stenens höjd. Man ska alltid vara lite försiktig med att gräva i närheten av grundstenar eftersom det kan orsaka rörelser i marken som drar med sig grundstenarna. I ditt fall låter det som att du grävt måttligt och kanske inte behöver återfylla mot stenarna, men om du är nära stenens underkant (eller om denna är synlig) så är det en god ide att återfylla med grus 0-18 eller 0-32.

Gällande isolering mot berghäll så tycker jag att du kan skippa det. Berghällen håller ett stabilt klimat i grunden med sina 6-8 markgrader. Den fukt du kan räkna med är den som rinner längs berghällen och in under grunden. Om du alltså skulle isolera berghällen så skulle också isoleringen blötas upp och tappa sin funktion samt också riskera att skapa förutsättningar för mögel.
Vill du stoppa fukten från att rinna in under huset så gör du det bäst genom att skära en tvärgående ränna i berghällen på utsidan av huset. Detta i syfte att leda isåfall bort vattnet från huset.
Detsamma gäller jordlagret. Försök att gräva ut befintliga diken på gården för att sänka nivån av markfukten, alternativt dränera grunden (där det är möjligt).

Bra att veta är också att om ett hus stått kallställt länge så är riskerna stora att trossbotten och bjälklag blivit skadade av fukt. Genom att hålla husen uppvärmda så håller grunden ett torrare klimat.

Frågan är besvarad av Niklas Thuresson, styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen och driver Alla tiders hantverk AB

keyboard_arrow_up