Tilläggsisolera kallvind

Kallvind isolerad med mineralull 10 cm direkt på innertaket, är mer beroende på om innertak lagts ovan eller under bjälkar (kondensbroms saknas), yttertak spån+plåt. Idag en torr vind. Funderar på om jag skall öka isolering med iCell lösull. Om , hur mycket? Eller skall jag låta bli. Huset byggt 1880.

Svar:

Vet inte om jag riktigt har uppfattat din frågeställning korrekt men i princip spelar det ingen roll om innertaket sitter över eller under bjälklaget, det är samma fuktmekanik som gäller.

Ju tjockare isolering man har desto större blir temperaturskillnaden och därmed vikten av kondensbroms under isoleringen. Mineralullen är sämre i detta avseende eftersom den kräver ett helt tätt skikt (plast) under och har egenskapen att hålla kvar fukt. Så det kan vara ett motiv att byta helt till cellulosaisolering. Läs mer om principerna i artikeln Vindsisolering och vindsinredning.