fbpx

Tilläggsisolering av plankstomme?

Vi har ett 1,5 planshus från 1929 med plankstomme och i nuläget oinredd vind. Det renoverades på 50/60-talet och då gjordes takbyte (från tegel till betong), fönsterbyte, träpanelen byttes ut mot eternit, glasverandan revs och en balkong byggdes. Sedan dess har inte mycket gjorts med huset och vårt mål är att renovera och återställa det byggnadsvårdsmässigt. Vi har nyligen köpt det och för att kunna flytta in har vi gjort nytt badrum och kök. Vi tilläggsisolerade då golvbjälklaget i dessa rum (som motsvarar halva husets nedervåning) med cellulosa lösull samt tilläggsisolerade väggarna i badrummet och ytterväggen i köket med 45 mm Hunton träfiberskivor. Nu är det dags för fasadrenovering och vi ska ta ner eterniten för att ersätta med stående träpanel. Bör vi då tilläggsisolera utvändigt samtidigt? Vi tänker oss i så fall 45 mm. Huset kommer samtidigt att få nya fönster och dörrar. I nuläget ligger grunden ett par centimeter utanför fasaden och vi vill såklart inte att fasaden sticker ut alltför mycket. Är risken stor att få problem med fukt om vi inte isolerar något utvändigt, nu när vi gjort det invändigt i ena halvan av huset (halva söder- och norrfasaden)?

 

Svar:

Det var sällan man demonterade utvändig fasadpanel när man satte eternit. Sannolikt kommer originalfasaden finnas bakom eternitskivorna. I såna fall kan ni överväga om ni skall tilläggsisolera – virkeskvaliteten på en panel från den tiden är överlägsen jämfört med den ni får tag på idag på en vanlig virkeshandel. Om huset byggdes 1929 borde det också sitta en tjock vindpapp under fasadpanelen vilket gör att fasadytorna är vindtäta vilket är mycket bra ur energisynpunkt. Däremot brukar det finnas andra energibovar på dessa hus, främst dåligt tätade fönster/dörrar, dåligt drevade springor mellan fönsterkarmar och plankstomme, tunn isolering på vindsbjälklaget samt ihopsjunken isolering i bottenbjälklaget. Med tanke på redan utförda isoleringsåtgärder är det tveksamt om en utvändig tilläggsisolering lönar sig, särskilt med tanke på husets utseende. Börja med att demontera några eternitplattor för att se hur det ser ut under, kanske är det en jättefin panel och lätt att komma åt att dreva med lindrev i karmspringorna? Kanske räcker det med övriga isoleringsåtgärder? Använd dock inte alltför tjock isolering på insidan, 45 mm räcker väl. Läs mer i Energiboken och beträffande bottenbjälklaget artikeln Isolering och snygga friser samt beträffande en eventuell vindsisolering artikeln Vindsisolering och vindsinredning. Om ni ändå bestämmer er för att isolera utvändigt bör ni även räkna in en luftspalt under den nya fasadpanelen vilket kommer att påverka utseendet än mer.

keyboard_arrow_up