fbpx

Rothoffska museikolonin i Landskrona

Familjen Rothoffs kolonistuga, utbyggd i etapper under flera år. Med sina vackra proportioner och måttfulla tillbyggnader ett föredömligt exempel på hur en kolonistuga kan se ut. Öppet för besökare 1 maj – 15 september dagligen kl. 12-16. Fotograf/Illust

1993 köpte Landskrona museum Rothoffska kolonin i Citadellets koloniområde. Eftersom Landskrona är Sveriges kolonitätaste stad är det naturligt att landets första kolonimuseum ligger just här. Citadellkolonierna ligger på ett av landets äldsta bevarade koloniområden. Redan 1870 fördelades vallotter till arbetskarlar, timmergesäller som arbetade på Landskrona Citadell.

I de tidigaste kolonierna mellan borggraven och yttre vallgraven blev det snart lite finare att ha koloni. I trädgårdarna odlades grönsaker, men man hade också plats för gräsmattor där man kunde spela krocket eller ha picknick i det gröna.

Områdena kring den yttre vallgraven kom främst att koloniseras av arbetarklassen i början av seklet. Här dominerade nyttoodlingen och stugorna, om det alls fanns några, var små och saknade bekvämligheter. I detta yttre område ligger museikolonin.

Odling och nöje

Anton Rothoff och hans fru Hilma skaffade sig koloni därför att de behövde ett ställe där de kunde odla potatis. 1903 byggde de stugan som från början bara hade ett enda rum på ca 2 x 2,5 meter.

I takt med att familjen växte byggdes stugan ut. Nu har den både veranda, kök, källare och ett andra rum. Anton och Hilma fick fem söner och under somrarna tillbringade de mycket tid i sin koloni.

Sonen Ragnar minns att de höll en del fester i kolonin och att man ofta träffades och drack kaffe tillsammans. Anton Rothoff hade mycket kontakt med grannarna, särskilt smeden Nilsson, Sjöholm och förman Persson. De fyra brukade spela molle tillsammans flera gånger i veckan.

På 1940-talet tog sönerna Sture, Ragnar och Nils och deras familjer över kolonin. De odlade en del grönsaker, men tiderna hade blivit bättre och nu gavs det också plats åt mycket blommor. De var speciellt förtjusta i rosor och perenner. När det var som mest prunkande i trädgården fanns det 212 rosenplantor! Men inte bara trädgården ägnades omsorger, stugan skrapades och målades vart tredje år.

Nutid och framtid

Rothoffska kolonin är idag är en lugn plats där man kan sitta ner och njuta av trädgården, titta in i stugan eller hämta inspiration och idéer för sin odling. Stugan har restaurerats med antikvariska hänsyn och trädgården odlas helt ekologiskt. Skolklasser erbjuds egna lotter att odla.

Citadellkolonierna ligger på statens mark och det har periodvis skapat intressekonflikter i bevarandefrågan. I början av 1930-talet sades en del kolonister upp från sina arrenden. 1963 skulle en total avröjning ske i området, för att kunna återställa Citadellet som försvarsanlägning. Avröjningen genomfördes delvis, det finns idag 120 kolonier mot 220 när de var som flest. Även idag finns krav på att vissa kolonier ska bort men något hot mot koloniområdet i stort finns inte.

Anneli Oxenstierna

Museilektor vid Landskrona museum.

2/2003

keyboard_arrow_up