fbpx

Renovering av naturstensgrund

Hur renoverar vi bäst den här grunden? Vi har fått förslag på att byta den helt mot en
gjuten sockel men det förstör ju samtidigt bilden av huset. Vi tar gärna råd och köper
gärna konsultation om vi kan få förslag på kontakt.

Svar:

En modernt skolad byggare tycker nog det är enklast att riva muren och mura/gjuta upp en ny grundmur. Men det skulle ju som du säger förstöra intrycket med den vackra stengrunden.

En orsak till kalvningen kan vara att man använt cementbruk som är för tät och stel, eventuellt i kombination med att markförhållanden inte är optimala. Har det gjort nån dränering? Har takavvattningen runnit ut nära huset? Det kan vara orsaker till att marken underminerats.

Timmerhus vilar i första hand på stenarna under knutarna som skall vara ordentligt grundlagda till frostfritt djup. Om det inte är nån källare och hörnstenarna är stabila kan fyllnadsmurarna mellan hörnstenarna demonteras och muras om. Förr var de ofta kallmurade utan bruk, läs mer om det i skriften Handbok i kallmurning. Om ni väljer att mura eller foga muren med bruk är det lämpligt med ett svagare bruk som kalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk.

Om hörnstenarna har kalvat behöver timmerstommen lyftas med domkraft så att Hörnstenarna kan demonteras och muras upp igen med ordentlig grundläggning. Om orsaken är en annan och är säkert åtgärdad kan det räcka att justera hörnstenarna.

Era länsombud kan tipsa om hantverkare som har erfarenhet av liknande arbeten.

keyboard_arrow_up