fbpx

Åtgärda fukt i torpargrund – avfuktare eller ej?

Vi har stängt de två ventiler som finns. Några golvbjälkar som ligger närmast marken har hög fuktkvot (ca 26-28 %). Efter att ha sågat upp ett hål i vardagsrummet ser vi att under blindbotten ligger det stenar och fin torr (som vi uppfattar det) jord/spån. Ingen lukt. Ovanpå blindbotten har man lagt en linoleummatta samt någon form av mineralull som isolering. Ovanpå sen fernissade golvbräder. Vi har haft kontakt med både byggnadsvårdare och företag som säljer avfuktare och den s k trygghetsvakten. Även kollat upp Penthon som installerar styrd ventilation. Vi har fått olika svar (förstås). Byggnadsvårdare verkar inte gilla markplast och avfuktare. Dock har jag läst artikeln av Adolfi ”På säker grund” som inte verkar ha några invändningar mot dessa moderniteter.

Vad vi förstår så är det i vilket fall läge att ta upp golvet som ett första steg. Därefter kontrollera om det finns mögel/röta i blindbotten och bjälklag. Om det ser illa ut tänker vi gräva ur grunden och ta bort jorden. Men sen kommer vi till vår frågeställning: ska vi lägga ut plast eller någon form av markisolering (krypgrundsmatta) och installera sorptionsavfuktare/kondensavfuktare? Eller sätta in trygghetsvakten (som värmer upp grunden istället för att avfukta) eller ska vi ha lera i botten sen hasopor/leca och då stänga igen alla ventiler? Eller installera styrd ventilation och hoppas att det räcker för att torka upp grunden? Huset används som fritidshus – uppvärms med el under den kalla årstiden.

Svar:

Bra att ni har koll på luftfuktigheten. Men den angivna fukthalten pekar ändå på något som är fel i konstruktionen. En grund skall funka utan teknik om inte huset är byggt på fuktig mark vilket var ovanligt under 1800-talet när man byggde husen på den magraste marken och gärna på förhöjningar i landskapet. I artikeln På säker grund finns de viktigaste orsakerna och deras åtgärder i inledningen, stängd ventilation de varmaste månaderna, frånfall från huset, takavvattning bort från huset.

Gissningsvis kan ombyggnaden när mineralull lades i bjälklaget vara en bov i dramat. Kanske har man även gjort fler åtgärder med täta skikt på fel ställen. En grund som är putsad med cement är till exempel ofta för tät.

Blindbotten skall vara vindtätad med lera, vindpapp eller vindduk, och isolerad med hygroskopiskt isoleringsmaterial (läs mer om det i Energiboken). Viktigt för inomhuskomforten är att grundmurarna och övergången till timmerstommen är vindtätat med lera eller vindpapp/-duk och att bjälklagsfyllningen ligger upp mot golvbrädorna längs ytterväggarna, gärna med lite elastisk isolering som linisolering högst upp. Innergolvet skall inte vara målat eller belagt med täta skikt som plastmattor eller tät färg. Skurgolv är bäst.

Markisolering i grunden kan i vissa fall vara bra för att minska avkylningen från fuktig mark under huset, helst i kombination med lite mindre isolering i golvbjälklaget så att grunden får lite spillvärme från bostadsvåningen. Plast mot marken vill man gärna undvika men om man väljer mineralull kan det vara nödvändigt för att inte mineralullen skall bli fuktig om huset mot förmodan är byggt på fuktig mark. Ett mer miljövänligt alternativ är skumglas eller leca.

Ni kommer nog att få svar på frågor kring orsakerna när ni öppnar golvet. Om det finns möjlighet är det bra att i samband med markarbeten se till så att ni fär en inspektionslucka till grunden, dels för att övervaka klimatet men även om det mot förmodan i framtiden skulle behöva installeras en avfuktare eller annan teknik,

keyboard_arrow_up