Regnhuv på skorsten vid byte av takplåt

Vi byter plåt på ett bostadshus från 1830. Det finns ett antal skorstenar som betjänar kakelugnar i huset. Skorstenarna skall muras om i hårdbränt tegel och förses med ny betongkrona. Kakelugnarna används ytterst sällan. Det finns inga regnhuvar idag och har inte funnits några. Det har kommit förslag på att man skall sätta regnhuv på skorstenarna. Om man ska sätta regnhuvar, hur ska de se ut och fungera?

Svar:

Skorstenar är ett ofta förbisett arkitektoniskt element, framför allt på äldre hus som ofta hade vackra, murade skorstenskrön som är en viktig del av husets historiska utseende. Finns äldre ritningar eller fotografier? Försök att återskapa utseendet så kommer husets helhetsintryck att förädlas. Materialmässigt är tegel och svagt hydrauliskt kalkbruk till fogarna att föredra framför betong och cement som är stelt och tätt i förhållande till det ursprungliga murverket. Tekniskt kan en betongkrona verka hållbar men den är svår att underhålla i framtiden och huset skall ju förhoppningsvis stå i hundratals år till 🙂

Om inte eldstäderna används sker ingen uttorkning och skorstenen blir kall och fuktig. Risken för frostskador ökar. Tänk som sagt på att cement och betong är hårt och tätt i jämförelse med tegel och kalkbruk vilket får konsekvenser som sprickbildning mellan materialen. Den vanligaste metoden för att skydda skorstenen från regn är skorstenshuvar, standardvarianten är en stor välvd plåt i skorstenens längdriktning. Detta kan dock se tokigt ut på ett hus från 1830-talet. Det finns goda historiska exempel på passande regnskydd och vindflöjlar, kontakta ert länsmuseum som kan hjälpa er med utföranden som passar i er region och anlita en erfaren plåtslagare som kan äldre hus.