fbpx

Puts som trillar av och betongtrappa med sättningar.

Huset är från 1938.
Putsen: I originalritningarna har huset en träfasad men har troligtvis alltid haft putsad fasad. Under putsen finns hönsnät och vass och under detta kommer en rejäl granstomme. På senare år har någon putsad om huset med fel material. När vi frågat hantverkare vill de riva hela väggbeklädnaden och börja om från grunden. Vi ställer oss frågande om det behövs, både utifrån kostnad men framför allt om det verkligen är nödvändigt.

Trappen: Vi har dränerat runt huset och trappen har inte klarat det. Den går mer och mer sönder. Ju mer vi läser om det desto mer lutar det åt att man måste riva den och gjuta om den då lagningar oftast inte håller. Vilken hantverkare kan göra detta med kärlek för taket över trappen och piedestalerna? Eller finns det något sett vi missat som är tidstypiskt och ärligt mot huset?

Svar:

Att tänka efter innan man startar en renovering är ofta klokt och ofta är det bra att få flera olika synpunkter på vad som behöver åtgärdas.
Utifrån din beskrivning så är det svårt att ge ett definitivt svar men vi gör ett försök.
Revetering, puts på en trästomme, är ett klassiskt byggsätt och din beskrivning av uppbyggnaden är som det brukar vara. Denna konstruktion brukar fungera väl men är beroende på de material som man valt. En luftkalkputs är det som kan ta rörelser i fasaden och sköta fuktvandringen bort från trästommen, och på denna en kalkfärg.
Du skriver att huset är omputsat med ”fel” material, är det ända inifrån trästommen? Eller är det bara det yttersta lagret? Kanske bara färgen som är olämplig? Med ledning av bilderna och husets övriga skick skulle det kunna vara originalputsen som tittar fram, sannolikt kalk. Sockeln ser dock ut att vara ett hårdare bruk
Om det är en hård cementputs som har hamnat på fasaden så är det tyvärr så att man får börja om från början för att undvika långsiktiga skador. Men är det bara de yttersta skikten som är olämpliga så kan man med fördel behålla de innersta lagren. Då funderar det att sanerings fräsa eller blästa bort de yttersta skikten för att sedan återgå till kalkputs och kalkfärg. Tyvärr blir det för er att undersöka lite till men det kan definitivt löna sig.

Er trappa ser ut som den tyvärr behöver ses över i sin helhet, att lappa och laga räcker en bit men tillslut så behövs det en större insatts. Även om det ser ut som att de översta trappstegen är mindre drabbade av sättningar (ventilen skvallrar om att det är ett källarliknande utrymme under den delen) så bör man nog se över helheten. Det kan vara så att stommen, kärnan, av trappan är bra och det är nya slitlager som behövs. De nedre trappstegen kan nog behöva en ny grundläggning, lagningarna skvallrar om att det har varit problem under lång tid. Men tyvärr behövs det en besiktning på plats för att avgöra åtgärden.
Hantverkar-rekommendationer är väldigt svårt men kanske era lokala Länsombud har några förslag? Alternativt ert länsmuseum eller byggnadsvårdsbutik kan hjälpa.

keyboard_arrow_up