fbpx

Överklagande över rivningslov för Fågelbärsträdet 12, Kungsholmen, Stockholm

Rivningslov har beviljats för en grönklassad 30-talsbyggnad belägen intill det kända “Markeliushuset” på Kungsholmen i Stockholm. Huset utgör en del av en välbevarad helhetsmiljö. Huset innehåller aluminatbetong och är i dåligt skick varför rivningslov beviljats. SBF anser dock att underlaget för rivningsbeslutet brister eftersom det saknas ett väl utrett renoveringsalternativ. SBF yrkar därför att rivningslovet upphävs och anser att ett renoveringsalternativ bör utredas noggrant innan frågan slutgiltigt kan avgöras.

Läs hela dokumentet här

Meny