fbpx

Fågelbärsträdet 12, Kungsholmen, Stockholm

Överklagande till MMD över rivningslov

2021-12-17

Länsstyrelsen har avvisat Byggnadsvårdsföreningens överklagande av beslutet att riva byggnaden Fågelbärsträdet 12. Med hänvisning till Århuskonventionen och till ett par rättsfall under 2021, där SBF tillerkänts klagorätt vad gäller rivningslov som har påtaglig negativ påverkan på befintliga kulturmiljövärden, yrkar föreningen på klagorätt även i detta rivningsärende.

Läs hela dokumentet här

Överklagande över rivningslov

2021-11-18

Rivningslov har beviljats för en grönklassad 30-talsbyggnad belägen intill det kända ”Markeliushuset” på Kungsholmen i Stockholm. Huset utgör en del av en välbevarad helhetsmiljö. Huset innehåller aluminatbetong och är i dåligt skick varför rivningslov beviljats. SBF anser dock att underlaget för rivningsbeslutet brister eftersom det saknas ett väl utrett renoveringsalternativ. SBF yrkar därför att rivningslovet upphävs och anser att ett renoveringsalternativ bör utredas noggrant innan frågan slutgiltigt kan avgöras.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up