Är undertaksbrädorna spontade på det här viset av en slump eller fanns den här lösningen förr?

Svar:

Det fanns fler olika paneltyper förr, utbudet var inte lika standardiserat. Om varannan bräda har not på båda sidor och varannan fjäder så kallas det växelpanel och det förekom även panel med lös fjäder som också var liksidig.