fbpx

Om Byggnadsvårdsföreningen


Svenska byggnadsvårdsföreningen
är en ideell förening som bildades 1975 under det av Europarådet utlysta byggnadsvårdsåret. Föreningen har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling – i människans och samhällets tjänst. Föreningen skall

  • verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
  • främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
  • skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
  • hålla kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik levande
  • främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
  • samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
  • utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet

Som medlem i föreningen får du vår tidskrift Byggnadskultur där du får tips och råd om praktisk byggnadsvård, kan läsa artiklar om intressanta restaureringsprojekt, hantverk och debatt i aktuella byggnadsvårdsfrågor. Byggnadskultur utkommer med 4 nummer per år. I artikelsamlingen här på hemsidan hittar du flertalet av de artiklar som tidigare publicerats i Byggnadskultur.

Runt om i landet har vi länsombud som kan svara på byggnadsvårdsfrågor, arrangerar lokala aktiviteter och som kan hjälpa till att hitta kunniga hantverkare eller andra kontaktpersoner inom byggnadsvårdsområdet.

Vid flera tillfällen om året anordnar föreningen temadagar om aktuella ämnen som rör t.ex. energi, boendemiljö eller byggnadsteknik.

Varje sommar anordnar föreningen flera byggnadsvårdsläger på olika platser i Sverige, där du som deltagare får vara med och restaurera en gammal byggnad – eller en park/trädgård – enligt äldre traditionella metoder. Lägren leds alltid av erfarna och sakkunniga handledare.

Föreningen arbetar även aktivt med att skapa opinion – via bland annat Gula listan – i frågor som rör byggnadsvård och samhällsplanering .

Via tidsskriften, vår webbplats och våra nyhetsbrev får du som medlem information om länsombudens arrangemang, byggnadsvårdslägren, temadagar, studiebesök mm.

Anmäl ditt medlemskap under Bli medlem – eller ring till vårt kansli på telefon 08-30 37 85.

width”: 500,height”: 150″1339741d-b481-4c28-a86a-2ccdbfcfcafa”
width”: 500,height”: 150
d857d939-47e9-4303-8f37-93b0cecace54″

keyboard_arrow_up