fbpx

Målat med jordpigment

Fotograf/Illustratör: Milis Ivarsson/Frida Hafvenstein

Jordpigment har vackra kulörer. De har också egenskaper som ger målarfärgen bra kvaliteter, t ex snabbare torktid, fyllighet, god fästförmåga och hög slitstyrka. Dessa egenskaper borde utnyttjas i färgtillverkningen i industrin, i den lilla färgverkstaden och i hemmet för att få fram en så optimal målarfärg som möjligt, menar Milis Ivarsson och Frida Hafvenstein med färgföretaget Av jord AB.

Den största delen av ett jordpigment utgörs av ett lermineral. Den färgande delen är ofta någon form av järn- eller manganmineral, eller en blandning av dessa. Ett jordpigment innehåller också mindre mängder av andra mineraler, t ex kvarts (finns i vanlig sand), talk och kalk. Även dessa ämnen bidrar till jordpigmentets specifika kulör, varför den är dovare än hos t ex fabrikstillverkade järnoxider. De ingående mineralerna ger jordpigmentet egenskaper som påverkar målarfärgens konsistens, utstrykning, oxidation, slitstyrka med mera.

Olika personligheter

För att kunna använda jordpigmentens egenskaper i målarfärg måste man lära känna deras personligheter och hemligheter.
Jordpigmenten har till att börja med olika behov av vätska (bindemedel och/eller lösningsmedel) för att fungera optimalt. Vi har arbetat med jordpigment i äggoljetempera, där bindemedlet är äggolja (ägg och linolja) och lösningsmedlet vatten. En del pigment ger en bra målarfärg med mycket lite vätska medan andra måste ha mer för att ge en bra utstrykning, snabb torktid och täckförmåga. Om man t ex blandar 350 g gulbrun umbra med 500 g vatten och 300 g äggolja så fungerar umbran optimalt.

Gulbrun umbra tillhör gruppen umbror. Umbror är mörka, gråa eller bruna jordpigment som innehåller ett manganmineral. Mineralet gör dessa jordpigment till mycket goda oxidanter (påskyndare av torkningen av färgen) men det gör dem samtidigt mjuka och inte så slitstarka. Umbrornas gråhet gör kulören i en målarfärg lite dovare, vilket kan vara en fördel, då ögat eller hjärnan inte tröttas ut lika snabbt som när en färg är starkt kulört.
När det handlar om jordpigment gäller det att lära sig hur deras olika fördelar kan kompensera varandras nackdelar.

Kombinera pigment

För att få en bra målarfärg utan onödiga tillsatser måste flera jordpigment blandas med varandra. Det beror på att ett enda jordpigment sällan innehåller alla egenskaper som färgen ska ha. En pigmentblandning kan bestå av tre pigment, men ska helst innehålla fem för att få fram alla önskade kulörer och tekniska egenskaper. De tekniska egenskaperna ska bl a ge bra utstrykning, torktid och hållbarhet. Kulören ska vara levande och samspela med den omgivande miljön och ljusets brytningsfärger.

Exempel på kombination

Anta att du vill ha en rödorange lerkruksliknande färg för snickeri- och väggmålning. För att få fram kulören blandar du det gula jordpigmentet Obränd terra di Siena som ger god täckkraft och bra utstrykning med de två röda jordpigmenten Bränd terra di Siena och Rödjord från Verona (se receptet i tabellen på nästa sida). Bränd terra di Siena använder du för att få friskhet i kulören och täckkraft till färgen och Rödjord från Verona för att dämpa och fördjupa kulören, men också för att ge fyllighet till färgen.
Lite Grönjord från Brentonico ger en dämpning av det röda, samtidigt som kulören drar åt en gulare ton. Grönjorden gör också kulören ljusare och mer lysande. För att få en snabbare torktid tillsätts en liten mängd Gulbrun umbra. Mer umbra behövs inte eftersom de flesta övriga pigment ger en relativt snabb torktid.
När man kombinerar pigmenten måste man ta hänsyn till de olika pigmentens behov av mängd bindemedel för att den slutliga färgen ska bli bra. Receptet i tabellen är ett exempel på en äggoljetempera med rätt proportioner vatten, pigment och äggolja.

Stabila kulörer

Jordpigmenten består av mineralblandningar som har utsatts för och motstått naturens krafter i tusentals år. Därför är de stabilare kulörmässigt och mekaniskt än nyare tiders syntetiska kulörer. De har även förhållandevis stora molekyler vilket gör att de inte kan följa med upp i näringskedjan och ge skadliga långtidseffekter som en del av de syntetiska färgämnena har visat sig kunna göra.
De naturliga jordpigmenten har så goda egenskaper att tillsatser till färgen inte behövs. Med rätt blandning av jordpigment och rätt proportioner mellan pigment och vätska, torkar färgen snabbt, den får rätt konsistens, bra fäste på underlaget och den målade ytan blir slitstark. Det ger dessutom en mycket vacker färgyta som reflekterar ljuset på olika sätt beroende på färgerna runtomkring. Med jordpigment får du alltså en bra målarfärg utan onödiga tillsatser, det vill säga en färg med få och begripliga ingredienser.

Fabrikstillverkat pigment

En del namnkunniga jordpigment är ofta eftertraktade, till exempel Grön umbra, Engelskt rött, Pompejanskt rött, Guldockra och Veronesergrönt. Dessa pigment var en gång bra och användes i stor utsträckning. Men de flesta av dem har förändrats i och med att pigmentbrotten tagit slut eller att sedimenten i brottet har ändrat kulör efter hand. Ibland har man försökt att återskapa pigmentet i fabrik istället.
Ett exempel är Engelskt rött, som förr var ett jordpigment men som idag är fabrikstillverkat. Det har inte samma innehåll längre och inte heller de goda egenskaperna som det hade förr. Det lämpar sig t ex inte längre för utomhusmålning eftersom det innehåller alldeles för mycket kalk, vilket inte är beständigt mot surt regn.
Det finns ingen anledning att hålla fast vid ett pigment som inte längre är detsamma som förr när de kan ersättas av andra inte så kända pigment som är mycket bättre.

Äkta eller ej

Genom kemiska analyser har vi kommit fram till att vissa pigment som saluförs som jordpigment idag inte är jordpigment utan fabrikstillverkade järnoxider utblandade med kalk. Andra ”jordpigment” är troligtvis inte heller äkta, då de innehåller så mycket kalk att det måste vara tillsatt.
Du kan aldrig vara helt säker på om ett jordpigment är äkta eller ej förrän det har blivit kemiskt analyserat. Men du kan lära dig hur jordpigment som du vet är äkta fungerar och sedan testa om det nya pigmentet fungerar på liknande sätt. Om det gör det har du en god indikation på att det är ett jordpigment.
Vi har gjort tester på hur pigmenten fungerar tillsammans med äggoljetempera, men jordpigment kan användas i alla färgtyper. Mycket av kunskapen är direkt användbar när det gäller andra färger som t ex linoljefärg. Men mer forskning behövs om hur jordpigmenten fungerar i andra typer av målarfärger.

Milis Ivarsson och Frida Hafvenstein

Milis Ivarsson, färg- och formgivare och Frida Hafvenstein, fil.mag., driver egna verksamheten Av jord AB.

info@avjord.se

2/2006

keyboard_arrow_up