Läckande tegel!

Frågeställare: BS
Hus byggt 1916 där materialet i entrétrapp och på balkonger samt sidotrappor är av tegel. Detta tegel har med tiden blivit poröst och regnvatten läcker igenom och tränger in i källaren.. Hur kan man renovera detta? Det ligger ju ”plåt-skoningar” dikt emot. Pelare vilar också på teglet.

Svar:
Murverk av tegel är inte en vattentät konstruktion utan suger fukt kapillärt. Därför förvånar det mig att man har valt tegel till balkonger och utvändiga trappor. Jag rekomenderar att du tar kontakt med ditt länsombud (om du är medlem i föreningen) som kan förmedla kontakt till en kunnig hantverkare eller konstruktör för besiktning på plats. Lösningar som skärmtak, plåtbeslagning, specialputs, dränering e.dyl kan bara rekomenderas efter besiktning.