fbpx

Jordfuktighet från mark under halva källaren.

Frågeställare: Elisabet Logård
Hej Jag har fått ingående förklaring om fuktvandring i jordkällardel och hur vattenånga från tvättmaskin mm fuktar min källare till den del den är inredd med golv och luftvattenpump, radiatorer mm. Alternativ på jordgolvsdelen till att få in en två dm lager av stenkross och sålunda bryta kapilärkraften för att slippa fuktlukt upp i huset skulle vara att efter att ha rensat bort ev organiskt material täcka med byggplast som vikt upp mot grunden och fästes med en slinga trätjära samt därefter täcka med cellplastskivor. Känner att rådet kan vara vettigt men så läser jag om kravet på möjlighet till fuktvandring och undrar om rådet jag fått… Det finns två delar källarrum och i vardera en c.a m2 stor öppning mot jordgolvsdelen.

Svar:
Din fråga är svår att besvara i ett forum eftersom den är komplex. Det är många faktorer man behöver känna till som till exempel hur dränering och takavvattning är löst, husets läge i terrängen, hur källaren är tänkt att användas osv. Jag tycker du skall kontakta en konsult som har erfarenhet av äldre konstruktioner och fuktmekanik som kan ge dig råd på plats.

keyboard_arrow_up