Mullbänk och betongplatta

Frågeställare: Lisa E
Hej, Vi funderar på att köpa ett gammalt torp från 1700-talet med mycket av det gamla bevarat. Halva huset har kvar mullbänksgrunden medan det för två år sedan har gjutits en platta under andra halvan av huset. Huset har använts som sommarhus och stått ouppvärmt under vintern, vilket ju en mullbänk inte klarar av. Vi planerar att bo där permanent så att behålla mullbänken känns som ett bra alternativ för oss. Betongplattan känns som att den blir kvar, och då undrar vi hur den samspelar med resten av huset? Det går ju knappast att inspektera grundläggningen i sin helhet, så vad anser ni om detta? Kan det fungera eller är det risk för problem i framtiden? Under plattan finns enligt uppgift makadam och cellplast.

Svar:
Det är svårt att förutsäga eftersom varje hus har unika förutsättningar. Läge i terrängen, markfukt, takavrinning, eldstäder, skuggande vegetation är bara några faktorer som påverkar husets klimat. Men om arbetet är sakkunnigt utfört behöver det inte bli några problem alls. I ert fall skulle jag avvakta men vara lite uppmärksam på ovanlig lukt och kanske köpa en liten hygrometer som ni kan placera på olika ställen och hålla ett öga på den relativa luftfuktigheten vid olika årstider och väderlekar.