Isolera på befintlig betongplatta på hus från 1920-talet.

Jag har nyligen flyttat in i ett tjugotalshus där man på 60-talet renoverat och gjort en gillestuga i källaren. Pga tecken på fuktskada började jag riva upp trägolvet i gillestugan. Visade sig vara ett uppreglat golv med omfattande rötskador. Golvet är uppreglat på betongplatta och när det befintliga golvet är borta är golvnivån 20 cm lägre än resterande källare som har betonggolv. Huset är inte dränerat på länge men betongplattan verkar torr och källaren har i övrigt inga tecken på höga fuktnivåer med RF som mest på 50-60% och puts och färg på väggarna som sitter fint. Huset står på glaciallera/morän.

Hur går jag vidare? Bör jag bila bort befintlig grund, isolera och gjuta nytt eller är det för omfattande och finns risker att konstruktionen påverkas negativt? Kan jag lägga isolering på grund och gjuta betong över (med eller utan golvvärme)? Isåfall med vilken typ av isolering? Eller ska jag satsa på nytt uppreglat golv med mekanisk ventilering?

Svar:

På 1920-talet byggdes källare som förråd, kolkällare, matkällare, tvättstuga, garage och annat som inte behövde värmas upp och källaren fungerade också som en klimatbuffert mot den kringliggande marken. Det var aldrig tänkt att användas som bostadsyta.

På beskrivningen låter det som att förutsättningarna med torra golv och väggar är goda för att använda delar av källaren som bostad men tänk på att den högsta relativa luftfuktighetsbelastningen i källare är under hög- och sensommar, det kan vara en poäng att mäta över en hel säsong för att få rätt förutsättningar. Eventuellt kan det vara nödvändigt med utvändig dränering.

Beträffande golv finns idag moderna, ventilerade golvsystem som uppges fungera bra i den här typen av källare men man bör ändå vara uppmärksam på fuktbalansen, ibland behövs en extra mekanisk ventilation.  Ett alternativ är att bila bort betongplattan och gräva ut för dränering och isolering men det är en stor åtgärd som kan påverka bärigheten i grundkonstruktionen. Att isolera ovanpå befintligt golv riskerar är riskabelt för att det kan stänga inne fukt. Golvvärme på befintligt betonggolv fungerar tekniskt om det värms året om men det drar mycket energi och är därmed inte miljövänligt. Viktigast är kanske att anlita en entreprenör med lång erfarenhet, goda referenser och vana att arbeta med den lösning du väljer.