fbpx

Kulörval fönster invändigt?

Vi renoverar en gård från 1890 och funderar runt fönsterkulören. Den är i dagsläget vit efter tidigare renoveringar, men nu har vi valt NCS3005 G80Y som kulör och diskuterar nu om hur mycket som skall vara grått respektive vitt. Skall allt vara grått inklusive mellanrum mellan bågarna eller skall vissa delar fortsatt vara vita, typ bågar, karm, smyg etc.

Svar:

Det finns förstås inga tvingande regler kring detta och dessutom många olika varianter beroende på hur många kulörer som målas på hela partiet. Ibland kan det vara tre kulörer, invändig snickerikulör, fönsterbågarnas (och ibland karmens) yttre kulör samt kulör på exteriöra foder (och ibland karm). Stilhistoriskt kan man tänka på vad som syns inifrån och vad man ser utifrån . Normalt blir det invändig färg på innerbågens insida och mellan glasen på bägge bågarna samt på fönsterbågarnas gångjärnssida som syns inifrån vid öppet fönster.  Fönsterbågarnas utvändiga kulör målas på fönsterbågarnas motsatta sida som syns utifrån när fönstret är öppet. Bågarnas ovansida lämnas ofta omålade eller bara grundade och om undersidan är målad så är det normalt i bågarnas exteriöra kulör. Karmen målas med den utvändiga kulören fram till anslaget där tätningslisten sitter.

keyboard_arrow_up