fbpx

Isolera fasad och ytterväggar på hus från 1943?

Vi har ett hus byggt 1943 som har fått en tillbyggnad 1952 då också hela fasaden putsads.
På delen som byggdes 1943 är ytterväggarna uppbyggda enligt skiss-1. På utbyggnaden från 52 vet vi inte exakt hur den är uppbygd mer en att den har ett isolerande skikt av kutterspån.

Putsen börjar bli dålig med sprickor och ytskikt som lossnat. Vi undrar om man i samband med renovering av putsen skall passa på att tilläggsisolera ytterväggarna?
Vi kan inte utöka yttermåtten på huset då det redan har uppnått max byggnadsarea.
Kan man byta ut delar av ytterväggen med isolerande material tex. träullscement, Cellulosafibrer eller liknande?
Hur bör ytterväggen i så fall vara uppbygd?

Svar:

I vanliga fall brukar man inte rekommendera utvändig tilläggsisolering inom byggnadsvården. Det påverkar husens exteriör med djupt liggande fönster och förändrade proportioner vid takfot och grund för att inte nämna eventuella fönster- och dörromfattningar. Det är också svårt att räkna hem i energibesparing, det finns många andra åtgärder som är enklare, läs mer om det i Energiboken. Om putsen ändå skall bytas kan man ändå överväga en tunn utvändig isolering.

Men först bör ni ta reda på om det finns ett behov, ett bra sätt att få reda på eventuella energiläckage eller dåligt isolerade delar är att passa på att låta termofotografera huset nu under den kalla årstiden. Det ger bra vägledning till var åtgärder lönar sig. Det är inte omöjligt att den gamla delen med nästan massiv trävägg och puts är bättre isolerad än utbyggnaden med kutterspånsisolering eftersom kutterspån har en tendens att sätta sig och bilda oönskade luftfickor. När man har resultatet av termofotograferingen kan man ta ställning till eventuell tilläggsisolering och i samråd med byggnadsvårdskunnig entreprenör välja lämpliga material.

keyboard_arrow_up