fbpx

Hållbar lagning av skorstenar från 1700-talet.

 

Estetiskt sett blev skorstenarna initialt väldigt lyckade. Men snart började problemen. Skorstenarna är gjorda av natursten, förutom kransen, som är i tegel. Kransen har inte skadats. Putsskadorna finns nu mest i de västra delarna ner mot fotplåten. När jag har hört mig omkring så verkar det finnas brist på intresse/kunskap att arbeta med hydrauliskt kalkbruk?
Som lekman kan man tycka att putsen kanske har varit för tjockt? Vad och hur gör man för att lyckas få det hållbart? Hur får man ny puts att fästa på befintligt underlag? Håller det bättre om det målas?
Jag har låtit putsa om två andra skorstenar (från början av 1900-talet) med icke hydrauliskt bruk för 10 år sedan utan något som helst putssläpp sedan dess.
Måste man specialbygga träställningar? Kan man komma åt med lift?

 

Svar:

Putsade skorstenar kan vara svårt att hitta material till som har alla de egenskaper som krävs för ett långsiktigt hållbar lösning. Framförallt om det som i ditt fall är olika typer av murverk med olika egenskaper i skorstenen – teglet kan transportera och lagra fukt i motsats till natursten. En annan skadeorsak kan vara att skorstenarna inte används genom eldning och därmed inte torkar ut lika bra, alternativt att rökgaserna har för låg temperatur. Från den aspekten är det bra att du har skorstenshuvar.

Uppvärmningen/uttorkning av skorstenar kan också minska genom isolerade insatsrör. Glidgjutna kanaler med täta keramiska material kan också minska uttorkningen av murverket. Med andra ord finns det många möjliga orsaker som påverkar skorstenen utöver puts och färg.

Det man kan se är att vatten har orsakat din skada som frusit och då förstört putsen. Skadan sitter precis ovanför skorstenens nederbeslag som är en utsatt del av skorstenen på grund av regnstänk. Ett beslag med lutande vinge (delen längs takfallen) leder bort stänket bättre. Det ser också ut som att nederbeslaget är tätat med elastisk fog som eventuellt kan bromsa utvädringen av fukt i putsen något.

Beträffande putsen ser jag två alternativ: antingen ordna att putsen får mer fuktbuffringsmöjligheter på naturstenen, oftast behövs tjockare putsskikt, alternativt prova ett mer hydrauliskt bruk.
Hydrauliska bruk finns naturligt i olika styrkegrader (tyvärr har många leverantörer bara en styrka och inte alltid kunskap om att det finns flera) och här kan du då gå upp i styrka. Dock ska man alltid låta stommen vara det starkaste i konstruktionen, i detta fall naturstenen. Här får du konsultera en kunnig hantverkare/ materialleverantör.

Om man kan konstatera att fukten endast kommer från utsidan av skorstenen så hjälper åtgärderna nämnda ovan samt målning till att hålla fukten borta (ta första smällen), men kommer det fukt även från insidan så gäller det att färgen är lika fuktgenomsläpplig som bruket. Här skulle en hydraulisk kalkfärg fungera bra.

För att skapa en säker arbetsmiljö vid arbete med skorstenar så rekommenderar jag en platsbyggd ställning.

keyboard_arrow_up