Skorsten

Finputs murstock

Vi renoverar en liten timmerstuga med en spis i mitten som kommer förbli synlig. Vi har rivit ner den gamla finputsen(lossade väldigt lätt) och nu tänkt lägga ny finputs men är osäker vilket material som passar bäst.

Läs mer

Hållbar lagning av skorstenar från 1700-talet.

Dessa båda 1700-talsskorstenar renoverades för ca åtta år sedan efter antikvarisk rekommendation med hydrauliskt kalkbruk. Redan året efter började putsen släppa och har lagats två gånger med annat, hårdare bruk men sönderförfallet fortsätter. Grundorsaken antas var frost när bruket skulle bränna. Hur går man tillväga för att göra hållbar reparation med hydrauliskt kalkbruk? Eller finns det bättre alternativ?

Läs mer